AM_Thomsonite-Sr
Formula: Na1.2 Ca1.28 Sr.52 Si5.2 Al4.8 O26 H12
Name: Thomsonite-Sr
Unit cell: 13.05 13.123 13.241 90.0 90.0 90.0 , V=2267.59
Space group: PCNN (1)

Gurbanova O A , Rastsvetaeva R K , Pekov I V , Turchkova A G , Doklady Akademii Nauk SSSR , 376 (2001) p.387-390, Crystal structure of strontium-rich thomsonite, Locality: Khibiny alkaline massif, Kola peninsula, Russia