AM_Stibivanite
Formula: Sb2 V O5
Name: Stibivanite
Unit cell: 17.989 4.7924 5.5 90.0 95.15 90.0 , V=472.24
Space group: C12/C1 (15)

Szymanski J T , The Canadian Mineralogist , 18 (1980) p.333-337, A redetermination of the structure of Sb2VO5, stibivanite, a new mineral