AM_Schiavinatoite
Formula: (Nb.52 Ta.48) B O4
Name: Schiavinatoite
Unit cell: 6.219 6.219 5.487 90.0 90.0 90.0 , V=212.21
Space group: I41/AMD (141)

Demartin F , Diella V , Gramaccioli C M , Pezzotta F , European Journal of Mineralogy , 13 (2001) p.159-165, Schiavinatoite, (Nb,Ta)BO4, the Nb analogue of behierite