AM_Pauflerite
Formula: V S O5
Name: Pauflerite
Unit cell: 7.389 6.274 7.0788 90.0 90.0 90.0 , V=328.16
Space group: PNMA (62)

Krivovichev S V , Vergasova L P , Britvin S N , Filatov S K , Kahlenberg V , Ananiev V V , The Canadian Mineralogist , 45 (2007) p.921-927, Pauflerite, B-VO(SO4), a new mineral species from the Tolbachik volcano,, Kamchatka Peninsula, Russia, Locality: Great Fissure Tolbachik eruption, Kamchatka Peninsula, Russia