AM_Paratsepinite-Na
Formula: K.4 Ba.05 Sr.8 Na1.4 Ca.4 (Ti2.4 Nb1.6) Si8 O35.3 H6.136
Name: Paratsepinite-Na
Unit cell: 14.596 14.249 15.852 90.0 117.27 90.0 , V=2930.45
Space group: C12/M1 (12)

Organova N I , Krivovichev S V , Shlyukova Z V , Zadov A E , Rozhdestvenskaya I V , Ivanova T I , Crystallography Reports , 49 (2004) p.946-952, Structure of new mineral paratsepinite-Na and its place in the labuntsovite, group, Locality: Khibiny massif, Mt Khibinpakhchorr, Russia