AM_Megakalsilite
Formula: Si Al K O4
Name: Megakalsilite
Unit cell: 18.1111 18.1111 8.4619 90.0 90.0 120.0 , V=2403.74
Space group: P63 (173)

Khomyakov A P , Nechelyustov G N , Sokolova E V , Bonaccorsi E , Merlino S , Pasero M , The Canadian Mineralogist , 40 (2002) p.961-970, Megakalsilite, a new polymorph of KAlSiO4 from the Khibina alkaline massif,, Kola Peninsula, Russia: mineral description and crystal structure, Locality: Khibina alkaline massif, Kola Peninsula, Russia