AM_Chvilevaite
Formula: Na (Cu1.34 Fe.44 Zn.22) S2
Name: Chvilevaite
Unit cell: 3.873 3.873 6.848 90.0 90.0 120.0 , V=88.96
Space group: P3M1 (156)

Kaplunnik L N , Petrova I V , Pobedimskaya E A , Kachalovskaya V M , Osipov B S , Soviet Physics Doklady , 35 (1990) p.6-8, Crystal structure of natural alkaline sulfide, chvilevaite, Na(Cu,Fe,Zn)2S2, Locality: Lake Baikal region, Russia