AM_Catapleiite
Formula: Na2 Zr Si3 O11 H4
Name: Catapleiite
Unit cell: 23.917 20.148 7.432 90.0 90.0 147.46 , V=1926.36
Space group: B112/B (15)

Ilyushin G D , Voronkov A A , Ilyukhin V V , Nevskii N N , Belov N V , Doklady Akademii Nauk SSSR , 260 (1981) p.623-627, Crystal structure of natural monoclinic catapleiite, Na2ZrSi3O9*2H2O