AM_Bystrite
Formula: Ca.94 Na4.8 K1.6 (Si6.12 Al5.88) O24.48 S3.54 Cl.48 H2
Name: Bystrite
Unit cell: 12.859 12.859 10.697 90.0 90.0 120.0 , V=1531.82
Space group: P31C (159)

Pobedimskaya E A , Terent eva L E , Sapozhnikov A N , Kashaev A A , Dorokhova G I , Doklady Akademii Nauk SSSR , 319 (1991) p.873-878, Crystal structure of bystrite