AM_Bikitaite
Formula: Si2 Al Li O7 H2
Name: Bikitaite
Unit cell: 8.613 4.962 7.6 90.0 114.45 90.0 , V=295.68
Space group: P1211 (4)

Kocman V , Gait R I , Rucklidge J C , American Mineralogist , 59 (1974) p.71-78, The crystal structure of bikitaite, Li[AlSi2O6].H2O