AM_Benitoite_1
Formula: Ba Ti Si3 O9
Name: Benitoite
Unit cell: 6.641 6.641 9.759 90.0 90.0 120.0 , V=372.74
Space group: P-6C2 (188)

Fisher V K , Zeitschrift fur Kristallographie , 129 (1969) p.222-243, Verfeinerung der kristallstruktur von benitoit BaTi[Si3O9], Sample: Dallas Gem Mine, San Benito, Ca