AM_Barentsite
Formula: Na7 Al H2 C4 O12 F4
Name: Barentsite
Unit cell: 6.472 6.735 8.806 92.5 97.33 119.32 , V=329.43
Space group: P-1 (2)

Tjy C T L , Pobedimskaya E A , Fundamenskii V S , Nadezhina T N , Khomyakov A P , Doklady Akademii Nauk SSSR , 273 (1983) p.699-704, The crystal structure of barentsite, Note: y(O1) corrected