AM_Ankinovichite
Formula: (Ni.72 Zn.28) Al4 V1.88 O20 H16
Name: Ankinovichite
Unit cell: 17.8098 5.1228 8.8665 90.0 92.141 90.0 , V=808.38
Space group: P121/N1 (14)

Karpenko V Y , Pautov L A , Sokolova E V , Hawthorne F C , Agakhanov A A , Dikaya T V , Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva , 133 (2004) p.59-70, Ankinovichite - the nickel analogue of alvanite - a new mineral from Kurumsak, (Kazakhstan) and Kara-Chagyr (Kyrgystan), Locality: Kara-Chagyr, Kyrgystan, Note: isostructural with alvanite